Угода користувача

Інтернет-сайт безкоштовних оголошень BAZAR.ua пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти цю Угоду, що регулює відносини між сайтом «BAZAR.ua» і користувачем мережі Інтернет («Користувач»), що виникають при використанні інтернет-ресурсу BAZAR.ua («BAZAR.ua»), на зазначених у цій Угоді умовах.

Повним і беззастережним прийняттям даної пропозиції BAZAR.ua на адресу Користувача про укладення договору є вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання BAZAR.ua, в тому числі, пошук, перегляд або подача оголошень, реєстрація на сайті, надсилання повідомлень через форму зв'язку та інші дії по використанню функціональності BAZAR.ua.

Угода може бути змінена сайтом BAZAR.ua в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача. Нова редакція Угоди користувача набирає чинності з моменту її розміщення на BAZAR.ua. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Угоди користувача є обов'язком Користувача.
Використання BAZAR.ua після набрання чинності нової редакції Угоди користувача означає згоду з нею Користувача і застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції.

1. Терміни та визначення
У цій Угоді користувача терміни, зазначені нижче, мають таке значення:
BAZAR.ua та/або Сайт — Інтернет ресурс, що представляє собою сукупність в інформаційній системі інформації та об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі, комп’ютерна програма, база даних, структура, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), доступ до якої забезпечується за допомогою різних пристроїв користувача, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за адресами BAZAR.ua (включаючи домени наступних рівнів, що відносяться до даних адресами).
Користувач — відвідувач ресурсів мережі Інтернет, у тому числі BAZAR.ua.
Угода – ця угода, Умови розміщення оголошень та інші правила і документи, що регламентують роботу BAZAR.ua або визначають порядок використання Сервісів, що опубліковані на Сайті.
Сервіси — функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для користувачів на BAZAR.ua.
Товар — будь-який товар, продукт, послуга, пропозиція про роботу чи інші пропозиції, Оголошення про які Користувач розміщує на BAZAR.ua.
Оголошення — інформаційне повідомлення з пропозицією про товар (включаючи контактну інформацію, фотографії, відео, посилання та будь-яку супутню інформацію), розміщуване Користувачем на BAZAR.ua, адресоване невизначеному колу осіб.
Продавець — Користувач, що розміщує на BAZAR.ua Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо Товару.
Покупець — Користувач, який здійснює перегляд розміщеного Продавцем Оголошення, взаємодіє з Продавцем щодо Товару та/або укладає угоду з Продавцем.
Облікові дані — унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, створювані самостійно Користувачем в процесі реєстрації на сайті або змінені надалі Користувачем через Особистий кабінет, використовувані для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на BAZAR.ua.
Особистий кабінет — персональний розділ Користувача на BAZAR.ua, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступно управління окремими Сервісами BAZAR.ua, у тому числі їх замовлення, підключення/відключення, на запропонованих BAZAR.ua умовах.
Реєстрація — сукупність дій Користувача відповідно до зазначених на BAZAR.ua інструкціями, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу BAZAR.ua з метою формування Особистого кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів BAZAR.ua.
Відомості — будь-які матеріали та інформація, що надаються Користувачем BAZAR.ua у зв'язку з використанням BAZAR.ua.

2. Загальні положення. Доступ до сервісів Сайту
2.1. BAZAR.ua пропонує Користувачеві на умовах цієї Угоди користувача скористатися доступними на BAZAR.ua Сервісами, включаючи розміщення, пошук і перегляд Оголошень та іншими пропонованими на сайті сервісами. Відносно використання окремих Сервісів BAZAR.ua можуть бути встановлені додаткові умови, правила та обмеження. BAZAR.ua вправі переглядати або змінювати умови надання Сервісів, доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості Сайту та/або Сервісів, у тому числі умови доступу Користувача до Сервісів або окремим функціональним можливостям Сайту.
2.2. Сервіси надаються Користувачеві безкоштовно, якщо спеціально не вказано інше.
2.3. Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами та/або угодами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди користувача, у тому числі Умовами розміщення оголошень, іншими умовами та правилами, індивідуальними угодами, складеними у письмовій формі і підписаними BAZAR.ua та Користувачем. У разі суперечності або невідповідності між текстом цієї Угоди користувача і спеціальними правилами та/або угодами застосуванню підлягають останні.
2.4. Сайт BAZAR.ua є майданчиком, що дозволяє Продавцям самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Товару, яким Продавець правомочний розпоряджатися (робити пропозиції), а покупець приймає на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на сайті Продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем.
BAZAR.ua не є організатором угоди, Покупцем, Продавцем, посередником, агентом або представником якого-небудь Користувача та/або іншою зацікавленою особою щодо пропонованої/укладаэмої між Користувачами угоди. Всі угоди між Користувачами, що здійснюються завдяки розміщенню Оголошення на Сайті, укладаються і виконуються без прямого або непрямого участі BAZAR.ua.
2.5. Незалежно від факту Реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту, включаючи перегляд розміщеної на Сайті інформації, означає згоду Користувача з цією Угодою користувача і прийняття на себе зобов'язань слідувати інструкціям по використанню Сервісів, а також відповідальності за дії, пов'язані з використанням Сайту.
2.6. Здійснюючи доступ до BAZAR.ua і укладаючи таким чином цю Угоду користувача, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди користувача, у тому числі є повнолітнім і повністю дієздатною особою, або неповнолітньою особою, оголошеним за рішенням уповноваженого органу повністю дієздатним (емансипація) або неповнолітньою особою, які досягли чотирнадцяти років і одержали письмовий дозвіл в необхідній законом формі від своїх батьків або інших законних представників на укладення Угоди користувача. BAZAR.ua вправі у час зажадати від Користувача надання інформації та документів, що підтверджують права і повноваження, як зазначено вище.
2.7. Сервіси, що надаються на BAZAR.ua, в будь-який момент можуть змінюватися, доповнюватися, оновлюватися, міняти форму і характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача, у зв'язку з чим їх використання пропонується в режимі «як є», тобто у тому вигляді та обсязі, в якому вони надаються BAZAR.ua в момент звернення до Сервісів користувачів. BAZAR.ua має право при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Сервісів (або будь-яких окремих функцій у рамках Сервісів) всім Користувачам в цілому або окремому Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення.

3. Реєстрація на Сайті
3.1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися окремими Сервісами після Реєстрації на BAZAR.ua.
3.2. При Реєстрації вказуються Облікові дані, які Користувач вибирає самостійно. Після внесення даних для Реєстрації Користувач отримує електронний лист на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, що містить активне гіперпосилання, перехід за яким необхідний для підтвердження реєстрації на сайті. Реєстрація облікового запису здійснюється на одну адресу електронної пошти Користувача одноразово. Повторна Реєстрація нового облікового запису на Сайті з використанням раніше зазначеної при Реєстрації адреси електронної пошти не допускається. Користувач може змінити Облікові дані в Особистому кабінеті на Сайті.
3.3. Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх Облікових даних і не розкривати їх третім особам. Користувач не має права передавати свої Облікові дані третім особам, а також прямо або побічно дозволяти третім особам використовувати його Облікові дані для авторизації на BAZAR.ua, за винятком осіб, що діють від імені та в інтересах Користувача або отримали такі Облікові дані на підставі відповідних угод з Користувачем.
3.4. Будь-яка дія, вчинене з Особистого кабінету Користувача з використанням його Облікових даних вважається дією, виконаною самим Користувачем або уповноваженою ним особою і встановлює обов'язки і відповідальність для Користувача відносно таких дій, включаючи відповідальність за порушення цієї Угоди користувача, вимог законодавства щодо Товару, інформація про який розміщується Користувачем на BAZAR.ua.
3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані неуповноваженими ним третіми особами.
3.6. BAZAR.ua вправі використовувати доступні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні BAZAR.ua.
BAZAR.ua не може гарантувати, що Користувач дійсно є тим, ким видається, а також що інформація, надана Користувачем на BAZAR.ua, відповідає дійсності. BAZAR.ua рекомендує Користувачам спілкуватися з можливими контрагентами, продавцями і покупцями, використовуючи для цього всі інструменти, доступні на BAZAR.ua, і дотримуватися обачності та обережності при здійсненні угод та виборі Продавця.
3.7. BAZAR.ua має право заблокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням розміщення і показу його Оголошень або без такого. BAZAR.ua вправі припиняти та/або обмежити доступ Користувача до Сервісів, а також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості його відновлення.
3.8. Перегляд Оголошень та іншої інформації, розміщеної на BAZAR.ua у відкритому доступі не вимагає реєстрації та/або авторизації Користувача, однак при вчиненні таких дій Користувач в будь-якому випадку зобов'язаний дотримуватися положень Угоди користувача.

4. Відомості, що надаються Користувачами
4.1. У рамках використання BAZAR.ua Користувач зобов'язується надавати тільки достовірні Відомості і несе відповідальність за надану ним інформацію. Користувач зобов'язується своєчасно актуалізувати Відомості за допомогою їх редагування на BAZAR.ua.
BAZAR.ua вправі запитувати, а Користувач зобов'язаний надавати за таким запитом документи та інформацію, необхідні для визначення Користувача як сторони Угоди користувача та/або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність поданих Відомостей і правомірність використання/пропозиції Товару та/або зв'язок Користувача з вказаним в оголошенні Товаром.
4.2. У процесі користування Сервісами BAZAR.ua (у тому числі при Реєстрації, взаємодії з іншими Користувачами через інтерфейс BAZAR.ua, розміщенні Оголошень, перегляд сторінок BAZAR.ua тощо), Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання BAZAR.ua або розміщенні у відкритому доступі персональних та інших відомостей про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яка інша інформація, надана Користувачем, у тому числі, яка міститься в повідомленнях, що направляються іншим Користувачам через форму зворотного зв'язку в інтерфейсі BAZAR.ua, інформація про дії Користувача на BAZAR.ua та ін.) для цілей виконання Угоди користувача, а також цим заявляє про свою згоду на обробку BAZAR.ua і його афілійованими особами персональних і інших даних Користувача, їх передачу (у тому числі транскордонну передачу на територію іноземних держав, що забезпечують адекватний захист прав суб'єктів персональних даних) для обробки іншим Користувачам та/або третім особам, що діють за дорученням BAZAR.ua, у тому числі для цілей: надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням Сайту, перевірки Оголошень на предмет відповідності Угоді користувача, доставки повідомлень іншим Користувачам, отримання статистичних та аналітичних даних для поліпшення функціонування BAZAR.ua та/або Сервісів, розширення спектру надаваних Сервісів, отримання інформаційних і/або рекламних повідомлень BAZAR.ua або третіх осіб, попередження або припинення незаконних та/або несанкціонованих дій користувачів або третіх осіб, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України. BAZAR.ua вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.
4.3. Вся інформація (незалежно від того чи належить така інформація згідно законодавства України до персональних або інших даних, що підлягає захисту відповідно до законодавства України, чи ні), розміщена Користувачем на BAZAR.ua, розміщується ним для реалізації Користувачем його майна та/або послуг і/або в інших інтересах Користувача і, відповідно, Користувач розміщує ту чи іншу інформацію про себе виключно у своїх інтересах, в тому числі для полегшення встановлення зв'язку з Користувачем.
Розміщуючи на BAZAR.ua Оголошення, Користувач робить Відомості, зазначені в оголошеннях, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на BAZAR.ua у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу BAZAR.ua (необмеженому колу осіб) на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до сайту, відповідно Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, у тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти в списки для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраям, ризик потрапляння телефонного номера до SMS-спамерам та/або SMS-шахраям та інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.
4.4. BAZAR.ua не повинен здійснювати попередню перевірку Відомостей будь-якого виду, що розміщуються та/або розповсюджуються Користувачем допомогою BAZAR.ua. BAZAR.ua має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або розповсюдженні ним будь-яких Відомостей або видалити будь Відомості, які розміщені Користувачем на BAZAR.ua. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням будь-яких Відомостей, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.
4.5. BAZAR.ua не дає консультацій з питань, що не відносяться до BAZAR.ua, що вимагає професійної оцінки та/або не входять до компетенції BAZAR.ua.
4.6. Звернення Користувача в BAZAR.ua з питань, пов'язаних з використанням BAZAR.ua, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті. Взаємодія BAZAR.ua з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється з використанням зазначенї Користувачем адреси електронної пошти.
4.6. BAZAR.ua має право не розглядати звернення Користувача: що не містять інформацію і документи, необхідні для розгляду звернення; містять неправдиву інформацію і (або) документи, що не володіють ознаками достовірності; щодо питань, по яких раніше BAZAR.ua була направлена відповідь Користувачеві (повторні звернення); містять образи, погрози або звернення, викладені в різкій негативній формі; направлені з порушенням інших умов і порядку розгляду звернень, передбачених BAZAR.ua.

5. Зобов'язання Користувача
5.1. Користувач зобов'язується діяти виключно відповідно до чинного законодавства та Угоди користувача BAZAR.ua, а також нести відповідно до законодавства України повну відповідальність за власні дії та бездіяльність на BAZAR.ua і при використанні Сервісів.
5.2. Доступні Користувачеві Сервіси BAZAR.ua можуть бути використані виключно в цілях, для яких такі Сервіси призначені BAZAR.ua. Користувачеві забороняється використовувати Сервіси, а також будь-яку отриману на Сайті інформацію не за призначенням.
BAZAR.ua вправі у будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку Оголошень, повідомлень Покупців, які направляються Продавцям через форму зв'язку BAZAR.ua та/або умов використання Користувачами Сервісів на предмет дотримання Угоди користувача, у тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити на думку BAZAR.ua про порушення, BAZAR.ua вправі призупиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших сервісів, включаючи відхилення або блокування Оголошення та/або доступу до Особистого кабінету.
За одноосібним рішенням BAZAR.ua блокування Оголошень та/або облікових записів на Сайті може бути тимчасовим або постійним, залежно від обсягу та кількості допущених Користувачем порушень цієї Угоди користувача і інших, встановлених BAZAR.ua, правил використання Сайту. У разі усунення Користувачем допущених порушень BAZAR.ua вправі відновити заблоковане раніше Оголошення або доступ Користувача до облікового запису на Сайті.
5.3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні та інші програми для отримання доступу на BAZAR.ua без письмового дозволу BAZAR.ua. Без дозволу BAZAR.ua також не допускається використання, поширення, копіювання та/або витяг з BAZAR.ua ручним або автоматичним способом (з використанням програмних засобів) будь-яких матеріалів або інформації (включаючи Оголошення, тексти описів Товару, фотографії та інше).
5.4. Використання комп'ютерних програм, які дозволяють переглядати або розміщувати на BAZAR.ua Оголошення, минаючи звичайний порядок розміщення Оголошень (наприклад, використання програм по автозавантаженню Оголошень), за відсутності письмового дозволу BAZAR.ua, суворо заборонено і може призвести до припинення та/або призупинення публікації Оголошень, блокування доступу в Особистий кабінет і/або до BAZAR.ua.
5.5. Користувач також зобов'язується:
не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру BAZAR.ua;
не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на BAZAR.ua (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу BAZAR.ua і будь якої третьої сторони;
не перешкоджати роботі BAZAR.ua, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, з метою заблокувати або обмежити доступ на BAZAR.ua.
5.6. З метою припинення або запобігання порушення Угоди користувача та/або заподіяння шкоди BAZAR.ua (наприклад, DDoS-атаки чи інші хакерські атаки, неавторизоване BAZAR.ua використання програмних засобів, у тому числі для завантаження Оголошень та інше), BAZAR.ua вправі обмежувати доступ користувачів або третіх осіб до BAZAR.ua шляхом блокування доступу до BAZAR.ua відповідного ip-адреси або діапазону ip-адрес.
5.7. Для цілей доступу до окремих Сервісів на BAZAR.ua Користувачем можуть використовуватися надані ним унікальні ідентифікатори (набір символів) Користувача, облікового запису на Сайті, Оголошення, Товару та ін.
5.8. Здійснюючи доступ до BAZAR.ua, Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, розміщеної на BAZAR.ua третіми особами. Користувач розуміє і погоджується, що BAZAR.ua не визначає зміст і не несе відповідальності за таку інформацію, включаючи сайти, посилання на які можуть міститися у відповідних матеріалах.
5.9. Користувач BAZAR.ua зобов'язується не використовувати будь-які дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу особи, яка розмістила такі Відомості, або без підтвердження будь-яким іншим способом права використовувати такі Відомості. Всі відомості, отримані Користувачем про інших користувачів у зв'язку з використанням BAZAR.ua, можуть бути використані тільки для здійснення та виконання угод щодо Товарів. Таким чином, Користувачеві забороняється використовувати електронну адресу і/або номер телефону іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або інший розсилки небажаних електронних повідомлень, а також для інших протиправних дій, скоєних без відома та/або згоди іншої сторони.
Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Сервіси мають на увазі обмежений доступ до деякої контактної інформації інших користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою користувача.
5.10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача у зв'язку з використанням останнім Сервісів та/або розміщеними ним Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являти ці вимоги належній особі (Продавцю) і вирішувати претензії самостійно і без участі BAZAR.ua.
5.11. Користувач розуміє і приймає, що BAZAR.ua не завжди перевіряє інформацію, яка опублікована на BAZAR.ua Користувачами. Деякі дані, що містяться в оголошеннях, можуть здатися образливими, небезпечними, неправильними або такими, що вводять в оману. BAZAR.ua рекомендує Користувачам дотримуватися обережності і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації на BAZAR.ua. Користувач повинен взяти до уваги, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітнім, розміщувати спотворену інформацію і т.д. Використання Сервісів має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що BAZAR.ua не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку інших користувачів.
5.12. Користувач зобов'язується дотримуватися обачності при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, виходячи з факту розміщення Оголошення на BAZAR.ua, самостійно має засвідчитись, що пропозиція, продаж та/або придбання будь-якого Товару в оголошенні на BAZAR.ua є дійсним і легальним.
5.13. Користувач зобов'язується не використовувати систему внутрішніх повідомлень на сайті для рекламних розсилок (спам).

6. Обмін інформацією при використанні Сайту
6.1. Повідомлення BAZAR.ua, призначені для користувачів, публікуються для загального доступу на BAZAR.ua та/або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Користувачами при Реєстрації або розміщенні Оголошень на Сайті. При цьому Користувач розуміє, приймає і погоджується, що повідомлення, які розсилаються, та/або їх окремі частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення контрагентів BAZAR.ua. Повідомлення, опубліковані на BAZAR.ua, вважаються доставленими Користувачу з моменту їх публікації.
6.2. Повідомлення користувачів, призначені для BAZAR.ua, пересилаються способами, запропонованими на BAZAR.ua, включаючи форму зворотного зв'язку для звернень на Сайті.
6.3. Повідомлення Користувача Продавцю можуть бути спрямовані за допомогою спеціально запропонованої форми зв'язку з Продавцем, при використанні якої повідомлення направляється на електронну адресу Продавця, вказану при Реєстрації або розміщенні Оголошення.
6.4. Здійснюючи доступ до BAZAR.ua, Користувач висловлює свою згоду з тим, що BAZAR.ua може направляти Користувачеві електронні листи (e-mail) та/або короткі повідомлення (SMS) на електронну пошту або телефонний номер номер телефону, відповідно, зазначені ним при реєстрації на BAZAR.ua, як то, включаючи, але, не обмежуючись: повідомлення користувачів відносно Товарів та/або Оголошень, в тому числі, пропозиції щодо укладання угоди від інших Користувачів, пропозиції та повідомлення іншого інформаційного та/або рекламного характеру BAZAR.ua або компаній — партнерів BAZAR.ua, а також передавати третім особам адреси електронної пошти і телефонні номери для цілей спрямування зазначених повідомлень.

7. Гарантії та відповідальність
7.1. Користувач несе відповідальність за дії, що здійснюються ним на Сайті, відповідно до чинного законодавства України, включаючи відповідальність за зміст розміщуваної ним інформації і порушення прав третіх осіб щодо Товарів та/або інформації, що розміщується на Сайті.
7.2. Користувач несе відповідальність за пропоновані відносно Товарів та укладені у зв'язку з ними угоди, за вибір контрагентів для угоди і випливаючі з угоди наслідки. Всі угоди у відношенні Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. BAZAR.ua не є учасником і/або посередником угод, скоєних Користувачами виходячи з інформації, отриманої на BAZAR.ua, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.
7.3. BAZAR.ua є інструментом, який надає можливість Користувачам розміщувати Оголошення щодо Товарів, реалізація та/або придбання яких дозволені законом і Угодою користувача. При цьому BAZAR.ua не завжди перевіряє Оголошення, розміщені Користувачами. Таким чином, якість, безпека, законність і відповідність Товару його опису, а також можливість Продавця продати та/або Покупця придбати Товар знаходяться поза контролем BAZAR.ua. У зв'язку з чим, BAZAR.ua не несе відповідальність за зміст інформації, що надається Користувачами, включаючи зміст Оголошень, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб та умов пропозиції Продавця.
7.4. BAZAR.ua не несе відповідальності за втрату Користувачем, а також за спотворення інформації або втрату повідомлення, одержуваного з використанням форм зв'язку на Сайті.
7.5. Враховуючи принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, Сервіси надаються «як є», це означає, що BAZAR.ua не надає будь-яких гарантій щодо Сервісів, зокрема, BAZAR.ua не гарантує Користувачеві, що:
— Сервіси, їх прямий або непрямий ефект і якість будуть відповідати вимогам і цілям Користувача;
— Сервіси будуть надаватися безперервно, надійно і без помилок;
— Результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідати очікуванням Користувача.
7.6. Користувач згоден, що BAZAR.ua не несе відповідальності за можливі збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з прийняттям запобіжних заходів або запобігання порушень на BAZAR.ua, пов'язаних з обмеженням/блокуванням доступу користувачів до Сайту, а також ip-адрес згідно п.5.6. цієї Угоди користувача.
7.7. Користувач приймає і згоден, що надана BAZAR.ua можливість направлення повідомлення Користувачеві за допомогою форми зв'язку на Сайті може бути використана будь-якими третіми особами в цілях, відмінних від здійснення угоди з Користувачем без будь-якого впливу і контролю з боку BAZAR.ua. У зв'язку з цим, BAZAR.ua не несе відповідальності за користування іншими Користувачами і/або автоматизованими системами (роботами) розміщеної на BAZAR.ua формою для відправки повідомлень Користувачам, так само як і за використовуваними ними телефонними номерами, розміщеними Користувачем на сторінках BAZAR.ua.
7.8. При використанні Покупцями форми зв'язку з Продавцем на Сайті BAZAR.ua не може гарантувати доставку такого повідомлення Покупця і коректність електронного адреси, вказаної самостійно Продавцем.
7.9. BAZAR.ua не несе відповідальності за невиконання або утруднення у виконанні зобов'язань через обставини непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.
7.10. BAZAR.ua ніяк не пов'язаний з будь наданої Користувачем інформацією, включаючи зміст Оголошень, наданої та/або розміщеної Користувачами на BAZAR.ua, і не зобов'язана здійснювати перевірку змісту, автентичності та безпеки такої інформації або її компонентів, а також її відповідність вимогам чинного законодавства та наявності у користувачів необхідного обсягу прав на її поширення та/або використання.
7.11. Розміщувані Користувачами Відомості можуть містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Вказані треті особи і зміст їх сайтів, так само як і будь-яка інформація третіх осіб не перевіряються BAZAR.ua на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). BAZAR.ua не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням BAZAR.ua, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

8. Інтелектуальні права
8.1. Власником виключних прав на BAZAR.ua, включаючи, але не обмежуючись на доменне ім'я, розміщений на Сайті логотип, товарний знак BAZAR.ua, бази даних, структуру, всі технічні розробки, що дозволяють здійснювати використання Сайту є BAZAR.ua. Користувач або інша особа не має права використовувати BAZAR.ua або Сервіси способами, не передбаченими цією Угодою користувача без письмового дозволу BAZAR.ua, у тому числі витягувати Відомості в будь-якій формі, не передбаченими Угодою користувача способами. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності, включені до складу Відомостей, наданих Користувачами, належать відповідним Користувачам і правовласникам.
8.2. З метою виконання цієї Угоди користувача, проведення конкурсів, акцій, анонсування та інформування користувачів та інших подібних заходів, здійснення законних прав та інтересів BAZAR.ua та забезпечення функціонування BAZAR.ua, Користувач надає BAZAR.ua чинне повсюдно, безстрокове право використовувати Відомості (включаючи фотографії, тексти описів Товару, товарні знаки, логотипи та інше) будь-яким способом на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях протягом усього терміну дії виключного права, а також передавати таке право третім особам. Користувач дозволяє використання матеріалів у складі Відомостей без зазначення імені автора, а також гарантує, що надані Відомості не порушують будь-яких прав третіх осіб, у тому числі виключних прав.

9. Термін дії Угоди користувача
9.1. Ця Угода користувача набирає чинності з моменту початку користування Користувачем Сервісами BAZAR.ua, незалежно від факту реєстрації користувачів або розміщення Оголошення на BAZAR.ua, і діє безстроково.
9.2. Користувач має право припинити доступ до свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу. У цьому випадку Користувач не вправі здійснювати повторну Реєстрацію в тому числі, з використанням у складі Облікових даних зазначеної Користувачем раніше на BAZAR.ua адреси електронної пошти.
BAZAR.ua залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, що порушує цю Угоду користувача, а також умови будь-якого з Сервісів, інших правил, що регламентують функціонування BAZAR.ua, до Сервісів як в цілому, так і в частині, у тому числі припинити або тимчасово призупинити доступ Користувача в Особистий кабінет. Користувач, доступ якого до Сервісів був припинений, або Відомості якого перестали бути дійсними, не має права створювати новий обліковий запис на Сайті повторно (у тому числі з використанням зазначеної Користувачем раніше на BAZAR.ua адреси електронної пошти) без особливого дозволу BAZAR.ua. Користувач не має права використовувати для доступу на BAZAR.ua Облікові дані іншого Користувача.

10. Передача прав
10.1. BAZAR.ua вправі, а Користувач цим дає свою згоду на це, передати свої права та/або обов'язки по даній Угоді користувача, як в цілому, так і в частині, третій стороні.
10.2. У разі передачі прав та/або обов'язків, як в цілому, так і в частині, по даній Угоді користувача третій стороні, третя сторона має право надавати аналогічні або схожі послуги на іншому сайті.

11. Спори та чинне законодавство
11.1. При вирішенні всіх суперечок по даній Угоді користувача застосовується чинне законодавство України.
11.2. Зважаючи на безоплатність використання сервісів, які надаються Користувачеві в рамках цієї Угоди користувача, положення законодавства про захист прав споживачів не підлягають застосуванню до відносин між Користувачем і BAZAR.ua.
11.3. Всі суперечки, що виникли в рамках цієї Угоди, повинні бути передані на розгляд до суду відповідно до територіальної підсудності за місцем знаходження.
11.4. Визнання окремих частин цієї Угоди користувача недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди користувача.